Podstawowe usługi kominiarskie

Polecamy kompleksowe usługi kominiarskie:

 

Opiniujemy stan przewodów kominowych w budynkach nowo wybudowanych, zamieszkałych oraz po remontach pod względem przydatności do użytku wraz z wydaniem protokołów dla gazowni i wydziałów architektury.
Przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Przeprowadzanie okresowych kontroli szczelności urządzeń i instalacji gazowej w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Inwentaryzacja przewodów kominowych z ustaleniem prawidłowości podłączeń wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej w postaci rzutów poziomych kominów z wykazaniem podłączeń i drożności przewodów lub rzut przewodów w rozwinięciu.
Przeprowadzanie inspekcji przewodów kominowych przy pomocy nowoczesnej kamery kominowej firmy Wöhler VIS 2000 PRO, z możliwością zapisu filmu w kolorze na nośnikach cyfrowych.
Czyszczenie i sprawdzanie przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.
Wykonywanie pomiarów ciągów w przewodach kominowych.
Udrożnienia przewodów kominowych.
Sprawdzenia szczelności przewodów kominowych.
Montaż systemów kominowych ze stali kwasoodpornej.

Roboty ogólnobudowlane związane z kompleksowymi naprawami i przebudowami przewodów kominowych.
Zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych ponad dachem przed ptakami.
Instalowanie nasad kominowych wiatrochronnych (różnego typu).
Porządkowanie podłączeń przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Wymiana rozet, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp.